Organisasi

PENGURUSAN

Yayasan Amal Malaysia ditadbir urus oleh sebuah Jawatankuasa seperti berikut:-

 1. Presiden
 2. Timbalan Presiden
 3. Naib Presiden
 4. KSU
 5. Bendahari
 6. AJK

PEJABAT NEGERI

Yayasan Amal Malaysia mempunyai Pejabat Cawangan di seluruh negeri yang dan ditadbir-urus seperti berikut:

 1. Pengerusi
 2. Timbalan Pengerusi
 3. Naib Pngerusi
 4. Setiausaha
 5. Bendahari
 6. AJK
Kongsi artikel ini